ماژول SMD چیست

ماژول SMD چیست؟

SMD  برگرفته از کلمه  Surface mount device به معنی قطعات نصب شده بر روی سطح می باشد. قطعات SMD قطعات الکترونیکی هستند که با استفاده از تکنولوژی Surface-mount technology بر روی فیبر مدار چاپی متصل شده اند . مزایای استفاده از تکنولوژیSMD –        کاهش میزان دخالت نیروی انسانی و بالطبع کاهش خطا درتولید –        افزایش […]

ادامه مطلب