چرا بايد از لامپ هاي ال اي دي استفاده كنيم

چرا بايد از لامپ هاي ال اي دي استفاده كنيم؟

آلودگيهاي محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانهاي در فضا و هواي كره زمين سبب شده كه صنعت برق در كشورهاي مختلف جهانبه سمت انرژيهاي تجديدپذير حركت كند.با بالارفتن حرارت كره زمين، همه كشورها بايد به حذف عوامل سازنده گازهاي گلخانهاي كمك كنند، يكي از اين عوامل كه باعث توليد گازهاي گلخانهاي ميشود، لامپهاي معمولي يا […]

ادامه مطلب