اصول طراحی نورپردازی ستون های بلند

اصول طراحی نورپردازی ستون های بلند

شبیه سازی نورپردازی ستون های بلند یکی از مشکلات پیش روی بسیاری از نورپردازان حرفه ای نورپردازی ستون های بلند است.ستون های یک بنا به عنوان یکی از پایه ای ترین عناصر نما از اهمیت زیادی در نورپردازی برخوردار هستند و گاهی اوقات در برخی بنا ها (خصوصا بناهای دارای معماری کلاسیک اروپایی) عنصر اصلی […]

ادامه مطلب