تابلو ثابت

فلاشر 16 کانال

قابلیت تنظیم نور و تنظیم سرعت حفاظت در برابر اتصال کوتاه حفاظت در برابر ولتاژ معکوس جریان دهی 10 آمپر لحظه ای وتا 7 آمپر بصورت دائم از هر کانال

ادامه مطلب