ستاره ال ای د ی

ستاره ال ای دی

چراغی فوق العاده برای نورپردازی و آذین بندی می باشد.ستاره LED از 16 یا 8 پر به شکل یک ستاره تشکیل شده است. تفاوت این ستاره LED با ستاره های معمولی موجود در بازار: ستاره های معمولی قابلیت نمایش 7 رنگ را بیشتر ندارند ولی این ستاره LED قابلیت نمایش بیش از 16 میلیون رنگ را دارا می باشد. قابلیت کنترل کردن […]

ادامه مطلب