چراغ زانويي زير درختي ال اي دي

چراغ زانويي زير درختي ال اي دي

اين محصول يكي از مناسب ترين چراغ ها جهت نور پردازي نماي ساختمان،  درخت، درختچه، انواع المان و سازه هاي ثابت در فضاي سبز و محوطه هاي بازمي باشد . داراي درجه حفاظت بالادر برابر رطوبت و سرقت بوده . و در اين چراغ از لنز ها و توان هاي مختلف  بسته به ابعاد جسمي كه […]

ادامه مطلب