مین برد

مین برد

کاتالوگ مادربردهای HD

نام
مادربرد
نحوه ارتباط با کامپیوتر نوع هاب حداکثر تعداد پیکسل ها
serial usb ethernet wifi hub12 hub08 ext-50pin تک رنگ سه رنگ هفت رنگ
HD-A40 _ YES _ _ ۲ ۱ _ ۲۴۵۷۶ px ۱۲۲۸۸ px _
HD-A41 YES YES _ _ ۲ ۱ _ ۳۲۷۶۸ px ۱۶۳۸۴ px _
HD-Q40 _ YES _ _ ۴ ۲ _ ۳۲۷۶۸ px ۱۶۳۸۴ px ۸۱۹۲ px
HD-Q41 YES YES _ _ ۴ ۲ _ ۴۹۱۵۲ px ۲۴۵۷۶ px ۱۶۳۸۴ px
HD-U40 YES YES _ _ ۸ ۴ _ ۸۱۹۲۰ px ۴۰۹۶۰ px ۲۶۶۲۴ px
HD-U41 YES YES _ _ ۸ ۴ _ ۱۶۳۸۴۰ px ۸۱۹۲۰ px ۵۱۲۰۰ px
HD-E40 _ YES YES _ ۴ ۲ _ ۱۳۱۰۷۲ px ۶۵۵۳۶ px ۴۳۵۲۰ px
HD-E41 _ YES YES _ ۸ ۴ _ ۲۶۲۱۴۴ px ۱۳۱۰۷۲ px ۸۷۰۴۰ px
HD-E42 _ YES YES _ _ _ ۱ ۲۶۲۱۴۴ px ۱۳۱۰۷۲ px ۸۶۰۱۶ px
HD-E43 YES YES YES _ _ _ ۲ ۵۲۴۲۸۸ px ۲۶۲۱۴۴ px ۱۷۲۰۳۲ px
HD-X40 YES YES _ _ _ _ ۱ ۱۶۳۸۴۰ px ۸۱۹۲۰ px ۵۳۲۴۸ px
HD-X41 YES YES _ _ _ _ ۱ ۲۶۲۱۴۴ px ۱۳۱۰۷۲ px ۸۶۰۱۶ px
HD-G03 YES YES _ _ _ _ ۲ ۵۲۴۲۸۸ px ۲۶۲۱۴۴ px ۱۷۴۰۸۰ px
HD-W40 _ YES _ YES ۴ ۲ _ ۴۰۹۶۰ px ۲۰۴۸۰ px ۲۶۶۲۴ px
HD-W42 _ YES _ YES _ _ ۱ ۱۰۶۴۹۶ px ۵۳۲۴۸ px ۳۴۸۱۶ px

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *